ENVIRONMENT MISSION STATEMENT

HEALING & PROTECTING EARTH

L’ANZA anser att hårvård inte bara handlar om att hålla håret vackert och friskt, utan också att hålla jorden vacker och frisk.
För att upprätthålla vårt gröna åtagande, säkerställer L’ANZA att alla produkter och handlingar stödjer en sund och hållbar planet.

LESS IS MORE

L’ANZAs mål är att eftersträva en framtid där ”less is more”. Vår omfattande gröna policy bidrar till att ge en hållbar framtid för vår planet genom många program och initiativ. Vi eftersträvar att göra jorden till en renare och säkrare plats för kommande generationer.

RECYCLED MATERIALS

L’ANZA återvinner och återanvänder material av alla slag när det är möjligt. L’ANZA gör stora ansträngningar för att utnyttja återvunnet material i förpackningen. L’ANZA uppmuntrar anställda, tillverkare och salonger att alltid återvinna tomma behållare när det är möjligt.

ECO FRIENDLY PACKAGING

L’ANZA strävar efter att minska miljöpåverkan med hållbara förpackningar som är återvinningsvänliga, återanvändbara, komposterbara och biologiskt nedbrytbara.

SUSTAINABLE COMPANY PRACTISES

L’ANZA inspirerar anställda, kunder och våra leverantörer att återvinna, bevara och omfamna gröna strategier inom och utanför arbetsplatsen.

CRUELTY FREE

L’ANZA är stolta över att vara med på djurrättsorganisationen PETA’s (People for the Ethical Treatment of Animals) Caring Company lista över företag som är fria från grymhet.

ORGANIC

Produkterna innehåller växter från vildmarken och icke-GMO-växter. De odlas organiskt i naturliga, hållbara skogar och djungler över hela världen. Med mindre användning av bekämpningsmedel och konstgödsel kommer vår planet att vara mindre giftig och bättre för mänskligheten och miljön.

SAVING RAINFOREST

L’ANZA hjälper till att skydda regnskogar och ekosystem genom att kontrollerat köpa växter från dessa regioner. Åtgärden uppmuntrar till kontrollerat skogsbruk och plantering. Växterna som används skördas av lokalbefolkningen, som agerar som förvaltare för att skydda skogarna och deras förnybara resurser.

CLEAN AIR FORMULAS

L’ANZAs produkter har begränsade VOCs (flyktiga organiska föreningar) och innehåller inga ozonnedbrytande ingredienser. Vi uppfyller strikta standarder som är uppsatta av globala miljöreglerande organisationer.

HIGH QUALITY & SAFE INGREDIENTS

L’ANZAs ingredienser har testats och värderats av statliga myndigheter världen över och globala vetenskapliga samfund, inklusive amerikanska livsmedelsverket FDA (U.S. Food and Drug Administration) och kosmetikaföreningarna CTFA (Cos­metic, Toiletry and Fragrance Association) och CIR (Cosmetic Ingredient Review). Säkert för människor och vår planet.

ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCTION METHODS

Sträng miljöpolitik genomförs på alla L’ANZAs tillverkningsanläggningar runt om i världen, och miljöpayoffen är enorm. Sol- och vindenergi används i de produktionsanläggningar som tillverkar L’ANZA produkter. Program för att minska föroreningarna, spara energi och återvinna är standardrutiner.

SUPPORTING IMPOVERISHED VILLAGES & COMMUNITIES

 L’ANZA stödjer fattiga byar och samhällen genom att köpa hållbara ingredienser från dem. Det främsta målet är att förbättra försörjningsmöjligheterna för familjer på landsbygden genom en utbyggnad av jordbrukets produktivitet, sysselsättning på landsbygden och ökade möjligheter.